ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | chote jehe pind di greeb kudi di kahani

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ

Continue reading