ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ | transjister

ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 1975 ਦੀ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈ ਅਠਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੈਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱੜਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓੁ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਦਾ ਚਲਨ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓੁਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਦਾ

Continue reading


ਪੁਲਿਸਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰ | pulisiyan nu mor

ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 50 ਸ਼ਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕਿ ਹੀ ਬੁਲਾਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਓੁਹ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਚੋਕ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਓੁਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇਕਲ

Continue reading