ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਛਾਲੇ | challiyan de chaale

(ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।) ਜਦ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੱਕੀ ਕੇਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਲੈ ਗਿਆ. . ! ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੌਲਦਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਚੜ. . ਰੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਫੜੇ. ਕਦੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਗੋਡ, ਬੰਨੇ ਛਾਂਗ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਜੋਰ

Continue reading


ਇੱਕ ਯਾਦ | ikk yaad

ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾ ਕੂ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਵਿਗਾੜ ਗਿਆ ।ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ।ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀ ਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ

Continue reading

ਇੱਕ ਯਾਦ | ikk yaad

ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾ ਕੂ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਵਿਗਾੜ ਗਿਆ ।ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ।ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀ ਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ

Continue reading

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ | tere rang nyare daateya

ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ।ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਿਆ । ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ

Continue reading