ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | honhaar vidarthi

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੇਰੇ

Continue reading