ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ | television

ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ! ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ! ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ

Continue reading