ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਬਠਿੰਡਾ AIIMS ਸਤਮੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਬੜਾ ਖੁੱਸ ਕਦੇ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਰਸਾ ਨਾਲ ਪੁਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੜਾ ਬੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਸਲਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 95 ਦਾ ਬਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ ਜੁੰਮੇ ਬਾਰੀ ਪੈ ਚੱਲੀ ਫ਼ਿਰ ਮੰਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਆ ਅੱਜ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਮਾਂ ਨੀ ਮਿਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋ ਦੁਆਮਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *