ਜਿਸਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ | jis ka kaam usi ko saaje

ਸੇਠ ਸੁੰਦਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਐਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਸੀ ਲੱਗਪੇ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਘੇ ਦਾ ਪਾਣੀਂ ਬਹੁਤ ਐਂ ਕੱਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਕਿਆਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਂ ਛੱਡਦੀਏ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟੇ ਚੱਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਲੀ ਨੱਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਬਈ ਨੱਕਾ ਲਾਦੀਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਐਨੇ ਤੇਜ ਪਾਣੀਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਗੀ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਡੇਢ਼ ਕਿੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਕੀ ਏਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੱਕਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾ ਹੋ ਸੇਠਾ ਚੱਕਲਾ ਆਵਦੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆ ਵੱਟੇ ਤੇਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਵਾਲਾਂ ਵੱਢਾ ਕਹਾਂ ਸੀ ਤੇਜੇ ਨੇਂ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਟੱਕ ਨੱਕਾ ਲਾਤਾ ਸੇਠ ਜੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਏ ਲੱਭਿਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਣਤੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ
ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜ਼ੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *