ਮਾਂ ਬੋਲੀ | maa boli

ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਰਮਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ,ਇਕ ਫਨ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਕਰ ਬੈਠੇ,ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੀ,ਇਕ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ,ਦੂਜੀ ਵੇਟਿੰਗ,ਅੱਕ ਗਏ,ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ,ਤੁਰਨ ਆਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਪਰ ਡਰੈਵਰ ਬਿਕਰ ਸਿਉਂ ਸੀਟ ਤੇ

Continue reading


ਗੈਵਾਡੀਨ ਬਨਾਮ ਟੈਰਾਮਾਈਸੀਨ | gevadin bnam teramycin

ਸੰਨ 1981ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ,ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ’ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ..ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ..ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ..ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ…ਗਲ

Continue reading