ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? | imaandaar

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ

Continue reading