ਹਕੀਕਤ | hakikat

ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਠਵੀੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। “ਬੱਚਿਓ 15ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ 15ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

Continue reading