ਲਾਡੋ ਧੀ | laado dhee

ਕੋਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ

Continue reading