ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ | thoda time zindagi da

ਮੈ 1 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੈ ਬਹੁਤ ਜਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ 1 ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪੋਚ

Continue reading