ਇੰਤਜ਼ਾਰ | intezaar

6 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਈ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ । ਮੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ । ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀ ਸੀ ਕੇ ਮੈ ਇੰਡੀਆਂ ਆਇਆਂ ਸੀ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆਂ

Continue reading