ਜੱਗਾ ਧੂੜ ਵਾਲਾ | jagga dhoorh wala

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੇ ਕਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਲ਼ੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੱਗੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੱਗਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ

Continue reading


ਜਿਸਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ | jis ka kaam usi ko saaje

ਸੇਠ ਸੁੰਦਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਐਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਸੀ ਲੱਗਪੇ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਘੇ

Continue reading