ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਯਾਦਾਂ | tasveer vich kaid yaadan

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ..!” ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ .. ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ

Continue reading


2023 ਦੀ ਮੋਡਲ | 2023 di model

2023 ਦੀ ਮੋਡਲ..… ਜੰਟੇ ਬਾਈ ਤੇਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ , ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਮੈ ,” ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੰਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਡਿਉ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ,ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ..! ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਾਉਦੀ ਹੈ ‌। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ।  ਤੂੰ

Continue reading