ਕਾਨੂੰਨ | kanun

ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ । ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ

Continue reading