ਕਰਾਮਾਤੀ ਲੱਸੀ | karamati lassi

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲੇ ਕੀ ਬੁੜੀ ਦੇਬੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਬਆਆਆ ਬਾ ਜੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ………”, ਦੇਬੋ ਦਾ

Continue reading