ਵੱਡੇ ਬਾਈ | vadde bai

ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਗਦੀ ਵੇਖ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ! ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਇਸ ‘ ਚੋਂ ? ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋਣ , ਅਨੋਖੇ ਆਸ਼ਕ

Continue reading


ਇੱਕ ਪੀੜ | ikk peerh

ਨਰੈਣੀ { ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ} ਅੱਜ ਤੋੰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੇਸੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਠੀ ਛੱਤ

Continue reading