ਗੰਗਾਧਰ | gangadhar

ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ tv ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ .. ਉਹ ਦੋ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਗਾਧਰ .. ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੰਗਾਧਰ ਵਾਂਗੂ 12 ਨੰਬਰ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ

Continue reading


ਲਾਕਡਾਊਨ | lockdown

ਦੀਪਾ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ | ਘਰਦੇ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਦੀਪਾ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਦੀਪਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

Continue reading