ਗੰਗਾਧਰ | gangadhar

ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ tv ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ .. ਉਹ ਦੋ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਗਾਧਰ ..
ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੰਗਾਧਰ ਵਾਂਗੂ 12 ਨੰਬਰ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾਧਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਸੀ . ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਐਨਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ
ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਉ
ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ..ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ
ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਐਨਕ ਬਿਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ .?. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ..
ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਦੀਹਦਾ
ਬੇਬੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਵੇਖਣਾ ..
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਲੇ ਚਮਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਹਦਾ …
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *