ਹੱਕ | hakk

ਸੁੱਖੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ_ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ | ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ _ਬੂਝ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

Continue reading


ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ | roti khaan da time

ਕੱਲ ਇੱਕ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਫੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ! ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਬ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇਥੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਆਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ! ਪੌਣੇ ਕੁ ਚਾਰ (3:45) ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ

Continue reading