ਦਿਖਾਵਾ | dikhava

ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਰ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫ਼ਿਰ ਭਾਲ ਕਰਾਗੇ ਅਖੀਰ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਓਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਨ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,ਇਨਸਾਨਾਂ

Continue reading