ਪੰਜਵੀਂ ਭੈਣ | panjvi bhen

ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਛਪਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਮਾਂ ਜਾਇਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੀਰਾ (ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ)। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ

Continue reading