ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ | kudrat da suneha

ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਮੈ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਇਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦਿਲ

Continue reading