ਝਗੜਾ | jhagra

“ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ”। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉੱਠੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ,ਪਾਠ ਕਰੋ,ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ … ਉੱਠ ਖੜ ,ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ,ਮੈਂ ਜਦ ਨੂੰ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ।

Continue reading