ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਭਾਗ – ਪਹਿਲਾ | ATM Part 1

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਜੀਤ (ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ) ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਉਠਕੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ

Continue reading