ਅਲਵਿਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ | alvida badal sahab

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਾਇ ਹੈ। ਕੁਝ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ

Continue reading