ਮੇਹਰ ਮਿਤਲ ਦੀਆਂ ਗਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ | mehar mittal diyan gappa

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੇਡੀ ਐਕਟਰ ਮੇਹਰ ਮਿਤਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਰਮਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਪੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ।ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ

Continue reading


ਦਹੀਏ ਦੀ ਤਾਰ | dahiye di taar

ਗਲ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ,ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਜਰੀਆ ਸਿਰਫ ਤਾਰ(ਟੈਲੀਗਰਾਮ) ਹੁੰਦਾ ਸੀ ,ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ

Continue reading