ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਬਦ | punjabi de mar chuke shabad

ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ । ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਬਦ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

Continue reading