ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਿੰਦਗੀ | maa to bger zindagi

:ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ: ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ

Continue reading