ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ | jad rabb ne chahya

ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦ ਤੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸਜ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਧੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਸ

Continue reading