ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂ ਨਾ – ਭਾਗ 1 | tu mere kol hai na part 1

        ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ  !  ਭਾਗ 1 ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਘੇਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ “ਰੈਗਿੰਗ” ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। “ਰੈਗਿੰਗ” ਦੇ

Continue reading