ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ – ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ | aapne vele

ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ , ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਜੈੈੈਲੋ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੀ ।ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੀਤੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ” ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ।” ਨੀ ਭੈਣੇ ਰਸ਼ੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ । ਮੀਤੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ” …….. ਨਾਂ ਬਹੂ ?” ਹਉਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ

Continue reading