ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ——ਭਾਗ ਦੂਜਾ

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਮਨ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਦੁ ਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਹੋ। ਪਰ o ਕੁੱੜੀ ਟੱਸ ਤੋ ਮਸ ਨਾਂ ਹੋਇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਜਿਗਰਾ ਲੈਕੇ ਆਹੀ ਸੀ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਮੰਨ c ਗੱਲ ਸੋਚਦਾਂ ਜਿੱਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਗੀ ਉ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਔਨ ਟਾਇਮ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ,

Continue reading


ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ਼ ਰੌਲਾ | mera guandi naal rola

ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਂ ਹੋਗਿ ਸੀ ਸੋਚਦਾਂ ਸੀ ਪਗਾ ਨਾ ਲਵਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾਲਿਆ ਚ ਸੀ ਰੋਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਿੰਗ ਮਸਿੰਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਿ ਲਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟਾਇਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 4.39ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ

Continue reading