ਰੂਹੀ ਜਾਨ | roohi jaan

ਮੈਂ ਰੂਹੀ  ਹਾਂ, ਰੂਹੀ ਜਾਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਨਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੀ

Continue reading