ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ਼ ਬਨਾਮ ਹੋਮ ਮੈਨੇਜਰ | house wife

ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ… ਯਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਆ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ,ਅਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜੋ ਮੈਂਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *