ਅਮੀਰ ਜਿਮੀਦਾਰ | ameer jimidaar

ਓਨਾਂ ਵੇਲੇਆਂ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਜੱਟ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ….

ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਨੈਂ ?

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ,ਪਰੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਗੱਡਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ…

“ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਜਾਣ ਨੂੰ”

ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ !! ਅਤੇ ਉੁਥੋ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *