ਮੁਸੀਬਤਾਂ | musibta

ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ” ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ,ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨੈਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *