ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂ | mera saccha pyar

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਗਦੀ ਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈ ਓਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈ ਓਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ ਦੱਸਣ ਤੋ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ।
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਹਦੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਓਹਦੇ ਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਓਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ”
ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ? ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਮੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਮੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੀ। ਮੈ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ। ਮੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਓਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁਹੁਤ ਬੋਲਣਗੇ।
ਮੈ ਫਿਰ ਓਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈ ਓਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈ ਓਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਖੜਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਏਨੇ ਨਾਲ ਨੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟ ਅਗਲਾ ਕੱਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਜੂ
ਲਿਖਤ ਤੇਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *