ਇਨਸਾਫ | insaaf

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਦੋਵੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ‌ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਜੜੀ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨਾ ਬੋਲੀ ..”ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀਰਾਨ ਉੱਜੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ..”ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਏਨੀ ਵੀਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉ ਕਿ ਜਰੂਰ ਏਥੋ ਦੀ ਕੋਈ

Continue reading


ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੋਗੇ ? | railway station chaloge

ਉਹ ਹਲੇ ਬਸ ਸਟੈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ,ਇਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋ ਉਹ ਹਲੇ

Continue reading

ਜੀਵਨ ਸਫਲ | jeevan safal

ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਹੀ ਬਸ ਘਰਦਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿਆ ਨੂੰ ਮੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀਆ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਿਆ..”ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕਲ ਤਾ ਲੋਕ

Continue reading

ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ | discovery channel

ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕੰਮ‌ ਤੋ ਘਰ ਆਉਦੇ ਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ -ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ‌ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਨ‌। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਜੀਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ

Continue reading