ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ | supneya da rajkumar

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਸੀ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੁੜਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ

Continue reading


ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਮਾਂ | ikk bewas maa

ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਵਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਘਰ, ਲੱਗਭਗ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਇਦਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਬੀ ਨੂੰ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ

Continue reading

ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਮਾਂ | ikk bewas maa

ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਵਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਘਰ, ਲੱਗਭਗ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਇਦਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਬੀ ਨੂੰ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ

Continue reading