ਫੋਨ ਫੀਵਰ | phone fever

ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਤਰਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੁਨ ਹੋਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਅਲੱਖ ਜਗਾਈ! ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ :- “ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ??” ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ! ਕਿਆ ਯੋਗਤਾ ਪਾਈ ਹੈ! ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ! ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ

Continue reading


ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ | laado raani

ਭੂਆ ਬਚਨੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਚਾਅ ਕੇ ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ l ਉਸ ਵੇਖ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ l ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਦ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਦੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈl ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਸੂਟ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀ

Continue reading