ਜਖ਼ਮ | zakham

” ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਖੋ ਪਕ ਗਿਆ ! ਇਕ ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈ ਦਵਾਈ ਲੈਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ” ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ” ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਰਸੋ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ

Continue reading


ਡਰ | darr

ਰੋਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸ ਅੱਡੇ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਲਵਾਂ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ

Continue reading

ਸਫ਼ਰ | safar

ਉੰਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਟਿਲੂ ਅਰਾਈ ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੁੱਖ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਦੋ ਕੁ ਮਾਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ । ਫਿਰ

Continue reading