ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ | duja vyah

ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਿਆ ।ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਲੋ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ।ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੀ -ਬੱਕੀ ਰਹਿ

Continue reading


ਵਿਆਹ | vyah

ਬਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ!

Continue reading

ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ | talaak talaak

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲਗਪਗ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ।।ਜਿਸ ਪਲ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੋ ਧੀਆਂ

Continue reading