ਕੁਦਰਤ | kudrat

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ l ਪਰ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਧੋਖਾ ਖਾ

Continue reading