ਜੀਵਨਸਾਥੀ | jeevansaathi

ਰੂਬਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ (ਮੁਕਤੇਸ਼ ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ busy ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ

Continue reading


ਮਜਬੂਰੀ | majboori

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸਬਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ

Continue reading

ਕੁਦਰਤ | kudrat

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ l ਪਰ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਧੋਖਾ ਖਾ

Continue reading