ਵਹਿਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ | vehshi insaan

ਤੇਰੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੂੰਢੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਕੱਢ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏਂ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ

Continue reading


ਵਕਤ | waqt

ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

Continue reading

ਅਧੂਰੀ ਦੁਨੀਆ | adhuri duniya

ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ

Continue reading

ਗ਼ਰੂਰ ਦਾ ਦਾਗ | groor da daag

(ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ) ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ… ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਰਖ਼ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਬੱਸ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ

Continue reading