ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ!

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਲਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ! ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ । ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਟੋਟਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ (ਮਾਈ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਿਸੰਗ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਾਂ

Continue reading


ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਇਜ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ? | Khalistan di mang jaiz ja nazaiz ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਨਹੀਂ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ੧੯੫੭ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸਾ

Continue reading