ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇਨਾਮ

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ , ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇਨਾਮ, ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣਾਂਗੇ , ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 1500, ਦੂਜੀ

Continue reading


ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਲਮ ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ , ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਐਪ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ

Continue reading

ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ , ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਐਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ , ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਪ ਵਿਚ ਹੈ ,

Continue reading