ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਨੈਡਾ | punjab ja canada ?

ਆਰਟੀਕਲ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਊ ।ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜੋ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੋ ।ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉੱਡ ਰਹੇ

Continue reading


ਕਿਰਦਾਰ | kirdar

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ…* *ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ…ਜਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ…* *ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ..ਕੀ ਕੀਤਾ…?? ਮਸਲਾ ਏਹਨੇ ਨਬੇੜਨਾ…* *ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ…ਤੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏਂ…ਕਿੰਨਾ

Continue reading

ਧੀ | dhee

::::: ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ:::: ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਮਿਕਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਸਜੀਤ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਜੋਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਸਜੀਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ।ਧੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਮ

Continue reading

ਮਾਤ ਭੂਮੀ | maat bhoomi

ਇਹ #ਆਇਰਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ 1974 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਆਈਲੈਂਡ ਯੂੱਧ #ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ #ਮੰਗੇਤਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ #ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ #ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ #ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ #ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ

Continue reading