ਕਿਰਦਾਰ | kirdar

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ…*

*ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ…ਜਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ…*

*ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ..ਕੀ ਕੀਤਾ…?? ਮਸਲਾ ਏਹਨੇ ਨਬੇੜਨਾ…*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ…ਤੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏਂ…ਕਿੰਨਾ ਜੀ-ਜੀ ਕਰਦਾ ਏਂ…*

*ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੈਲ਼ੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਤੇਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ….???*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ…ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਲਕ ਚ ਕਿੱਡਾ ਨੋਟ ਪਾਇਆ ਏ। ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ,ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਲ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ*

*ਆਇਆ,ਓਹਨੇ ਤੀਹ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਜ ਸਣਾਇਆ ਓਹਨੂੰ….*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦੈ…ਕਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ…???*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਗੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਐ, ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਚ,ਕਿਸੇ ਭਿੱਜਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੰਜਲ ਤੇ ਛੱਡਿਐ…??*
*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟਾਇਮ ਸਾਹਮਣੇ*
*ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਬੱਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਹੌਲ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਬਾਈ ਤੇ….!*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ…ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ…ਤੂੰ ਖੂਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰੋਜ….*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ…ਕਿ ਥੋਡੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਮੀਨ ਚ ਬਣਿਐ..ਜਾਂ ਓਥੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਆਉਣ ਆਲ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਐ…*

*ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਈ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ ਰਲ਼ਾ ਲਈ।*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੌਲ਼ਿਆਂ ਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਐ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ..ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦਮ ਦਿਖਾਇਐ..???*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਦ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਚ ਚੈੱਕ ਇੰਨ ਪਾ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੈਂ..*

*ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਲੋ ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ ਆਲ਼ੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀਹ ਦੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਪਵੌਨੈਂ…!!!*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏ…??*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ “ਸੈਟਲ” ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਏਹ ਆ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਲ਼ਿਆ ਓਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ…??*

*ਗੱਲ ਇਹ ਨ੍ਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਚ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨੇ…ਗੱਲ ਏਹ ਆ..ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਐ…ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ?.ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸਿਐਂ ਕਦੇ…???*

*ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਐ…ਸਵਾਲ ਤੇ ਏਹ ਆ…ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜੀਅ ਕੇ ਦੇਖਿਐ…??????*
,, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਣਖ ਇੱਜਤ ਨਾਂ ਮਰਨ ਦਿਓ,
ਸਹਿਮਤ ਹੋ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ @Bunty #Bunty 🙏🙏.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *